Konverterare grader och procent

Idag är det
Unik karta av dag och natt i realtid runt om i världen
Copyright © Nordic Optical Telescope
logo

Omvandla mellan grader och procent

Omvandla procent
till grader

Lutning:  % 
Grader: 0° 
Stigning: 0 cm/m 

Omvandla promille
till procent

Promille  ‰ 
Procent: 0 % 
Höjning: 0 m/km 

Golv, tak lutningsförhållande

1 : 
Längd  m
Grader: 0 ° 
Lutning: 0 % 
Totalfall: 0 cm 
Fyll i värden både i lutningsförhållande och Längd rutan.

Fall på avlopp-,
och dagvattenrör

 Lutning  %
   Längd  m
Grader: 0 °
Promille: 0 ‰ 
Totalfall: 0 cm

Fyll i värden både i Lutning och Längd rutan. Minsta rekommenderade fall för dagvattenrör är 1% och för avlopp 2%.

Omvandla grader
till procent

Vinkel:  ° 
Lutning: 0 % 
Stigning: 0 cm/m 

Omvandla promille
till grader

Promille ‰ 
Grader: 0 ° 
Höjning: 0 m/km 

Omvandla ppm
till procent
och promille

Parts per million
 ppm 
Procent: 0 % 
Promille: 0 ‰ 

Golvlutning i badrum och tvättstuga - fall mot golvbrunn

   1 : 
  Längd:  m 
Grader: 0 ° 
Lutning: 0 % 
Totalfall: 0 mm 

Rekommenderad golvlutning mot golvbrunnen under badkaret och dusch är 1:50 - 1:150.
På övrigt golvyta rekommenderas intervallet 1:100 - 1:200.
I tvättstugan golvet kan vara plan. Bakfall får inte förekomma. Så säger branschregler (BBR, BBV och GVK). Men... Praktiken visar ändå att många husägare väljer att skaffa i tvättstugan både en golvbrunn och golvlutning (1:100 - 1: 200).
100 procents lutning är 45 grader. Vinklar mäts i grader och lutningar i procent.

Färgmarkeringar i skidbackar

Färgmarkeringar i skidbackar i Tyskland och Österrike. Enligt deras standard är lutningen:
  • Blå: Upp till 25 % lutning.
  • Röd: 25–40 % lutning.
  • Svart: Mer än 40 % lutning.

Taklutningar och taktäckning

För att få fram takets höjning skriv in lutningsvinkel i rutan "Omvandla grader till procent".
 Lutningsförhållande   Lutningsvinkel 
1:1 45°
1:1,5 33,7°
1:2 26,6°
1:2,5 21,8°
1:3 18,4°
1:4 14°
1:8 7,1°
1:10 5,7°
1:16 3,6°
1:20 2,9°
1:40 1,4°
1:100 0,6°

Omvandla mellan radianer och grader

Omvandla radianer
till grader

Radian:  rad 
Grad: 0° 

Omvandla grader
till radianer

Grad:  ° 
Radian: 0 rad 
Miliradian: 0 streck 

Montering och installation av tvättmaskinen

Tvättmaskinen bör helst placeras i ett rum med golvbrunn. I händelse av fel kan vatten svämma över golvet, skada järnet i golvet och golvet kan spricka med tiden. Använd aldrig klor för att desinficera tvättmaskinen eller för att rengöra golvet. Klor förstör järnet i golvet. Fundamentet ska vara större än tvättmaskinen - bak 13cm, sidor 9cm, fram 4cm. Fundamenthöjd över golvnivå för tvättmaskin upp till 5 kg 9 cm. Platsen för grunden ska vara ren, betong och våt innan gjutning. Formen ska jämnas på längden och tvären och förstärkas med brädor så att den inte skadas. I mitten ska det finnas 2 järngaller (topp och botten) med en stångtjocklek på 2-3 mm. Prova torr betongkvalitet. Den ska vara hård som stål. Prova med nageln. Det borde inte finnas ett spår. En sprucken grund kommer att skapa mer vibrationer av tvättmaskinen och därmed skada tvättmaskinen.

Montering av väggar och murverk

Den som ska utföra arbetet ensam ska ha en diplom. När han har en assistent måste en person ha ett diplom också. Och referenser. Från början av väggen, murat till slutet, ska det finnas en pelare, t ex 20x20 cm tjock med 4 järnstänger i mitten från grund till tak. Det är bäst att beställa en från ett specialistföretag och redo för fyllning. Den övre delen av väggen (väggens svagaste punkt) ska avslutas med 4 stänger och hällas med murbruk. Varannan meter eller så ska det finnas en pelare från grunden till taket, med järnet ingjutet som tidigare. En vägg eller vägg gjord på detta sätt är motståndskraftig mot vind och mindre jordbävningar. Och sist men viktigt. Fyllning med murbruk mellan tegel eller block ska vara 0,5 - 1 cm. Prova torr betongkvalitet. Den ska vara hård som stål. Prova med nageln. Det ska inte finnas några spår.
När du väl ska måla golv (källare), väggar och tak, använd aldrig (!) plastfärg från källaren till första våningen (fukt). Använd endast färg som andas. Använd endast bruk som andas för att kompensera för ojämnheter i väggarna. Den här kan bli hård när den är stängd en längre tid. Vad är det för typ måste stå på förpackningen. Det är bra när källarfönstren har galler för att då och då kunna öppna fönstret och byta luft.
Taggar
Omvandla procent till grader procent lutning allt lutning 100 lutning lutning backe 8 graders lutning 8 graders lutning i procent 14 graders lutning lutning i grader beräkna lutning i grader beräkna lutning backe beräkna lutning mellan två punkter beräkna lutning väg beräkna lutning i graf lutning grader per meter beräkna lutningen lutning i grader lutning procent till grader 35 graders lutning uträkning av lutning uträkning av grader lutning grader per meter beräkna lutning i grader procent lutning grader procent lutning väg stigning omvandla grader till radianer grader radianer tabell konvertera grader till radianer omvandla från grader till radianer omvandla grader radianer omvandling grader radianer omvandling mellan radianer och grader
Copyright 2008 - © satellitkarta.se
Support: info@satellitkarta.se