Konverterare grader och procent

Idag är det
Unik karta av dag och natt i realtid runt om i världen
Copyright © Nordic Optical Telescope
logo

Omvandla mellan grader och procent

Omvandla procent
till grader

Lutning:  % 
Grader: 0° 
Stigning: 0 cm/m 

Omvandla promille
till procent

Promille  ‰ 
Procent: 0 % 
Höjning: 0 m/km 

Golv, tak lutningsförhållande

1 : 
Längd  m
Grader: 0 ° 
Lutning: 0 % 
Totalfall: 0 cm 
Fyll i värden både i lutningsförhållande och Längd rutan.

Fall på avlopp-,
och dagvattenrör

 Lutning  %
   Längd  m
Grader: 0 °
Promille: 0 ‰ 
Totalfall: 0 cm

Fyll i värden både i Lutning och Längd rutan. Minsta rekommenderade fall för dagvattenrör är 1% och för avlopp 2%.

Omvandla grader
till procent

Vinkel:  ° 
Lutning: 0 % 
Stigning: 0 cm/m 

Omvandla promille
till grader

Promille ‰ 
Grader: 0 ° 
Höjning: 0 m/km 

Omvandla ppm
till procent
och promille

Parts per million
 ppm 
Procent: 0 % 
Promille: 0 ‰ 

Golvlutning i badrum och tvättstuga - fall mot golvbrunn

   1 : 
  Längd:  m 
Grader: 0 ° 
Lutning: 0 % 
Totalfall: 0 mm 

Rekommenderad golvlutning mot golvbrunnen under badkaret och dusch är 1:50 - 1:150.
På övrigt golvyta rekommenderas intervallet 1:100 - 1:200.
I tvättstugan golvet kan vara plan. Bakfall får inte förekomma. Så säger branschregler (BBR, BBV och GVK). Men... Praktiken visar ändå att många husägare väljer att skaffa i tvättstugan både en golvbrunn och golvlutning (1:100 - 1: 200).
100 procents lutning är 45 grader. Vinklar mäts i grader och lutningar i procent.

Färgmarkeringar i skidbackar

Färgmarkeringar i skidbackar i Tyskland och Österrike. Enligt deras standard är lutningen:
  • Blå: Upp till 25 % lutning.
  • Röd: 25–40 % lutning.
  • Svart: Mer än 40 % lutning.

Taklutningar och taktäckning

För att få fram takets höjning skriv in lutningsvinkel i rutan "Omvandla grader till procent".
 Lutningsförhållande   Lutningsvinkel 
1:1 45°
1:1,5 33,7°
1:2 26,6°
1:2,5 21,8°
1:3 18,4°
1:4 14°
1:8 7,1°
1:10 5,7°
1:16 3,6°
1:20 2,9°
1:40 1,4°
1:100 0,6°

Omvandla mellan radianer och grader

Omvandla radianer
till grader

Radian:  rad 
Grad: 0° 

Omvandla grader
till radianer

Grad:  ° 
Radian: 0 rad 
Miliradian: 0 streck 
Taggar
Omvandla procent till grader procent lutning allt lutning 100 lutning lutning backe 8 graders lutning 8 graders lutning i procent 14 graders lutning lutning i grader beräkna lutning i grader beräkna lutning backe beräkna lutning mellan två punkter beräkna lutning väg beräkna lutning i graf lutning grader per meter beräkna lutningen lutning i grader lutning procent till grader 35 graders lutning uträkning av lutning uträkning av grader lutning grader per meter beräkna lutning i grader procent lutning grader procent lutning väg stigning omvandla grader till radianer grader radianer tabell konvertera grader till radianer omvandla från grader till radianer omvandla grader radianer omvandling grader radianer omvandling mellan radianer och grader
Copyright 2008 - © satellitkarta.se
Support: info@satellitkarta.se