WGS84 och SWEREF 99 GPS omvandlare

Vi flyttar till Världskarta med latitud och longitud
Latituden (eng. latitude) definierar vinkeln i nord-sydlig riktning mot jordaxeln; nord 0-90° respektive syd 0-90° där 0° motsvarar ekvatorn och 90° motsvarar nordpolen respektive sydpolen.
Longituden (eng. longitude) definierar vinkeln i ost-västlig riktning med utgångspunkt från nollmeridianen; ost 0-180° respektive väst 0-180°. Nollmeridianen 0° går igenom Greenwich (en stadsdel i sydöstra London) och 180° definierar datumlinjen på motsatt sida av jordklotet. Tidigare namnet för tidsangivelser Greenwich Mean Time (GMT) numera är ersatt av Universal Time, Coordinated (UTC).
Altitud (eng. altitude) beskriver höjden över en viss nivå (vanligtvis meter över havet, eller fot över havet).

Källa: Wikipedia Sweden.
Konvertering mellan olika format av angivelser i WGS84 kartdatum. Skriv in position i Indata fält i valfri form. Konverterare räknar automatiskt om till olika format.

SWEREF 99 överensstämmer inom några decimeter mycket nära med WGS 84. Då noggrannheten på vanliga GPS-mottagare ligger på cirka 10 meter kan SWEREF 99 och WGS 84 sägas vara likvärdiga.
Källa: Wikipedia.
  Indata  GG GG° MM GG° MM' SS"
Latitud: 
Longitud: 
 
GG - grader eller decimalgrader.
GG° MM - grader, decimalminuter.
GG° MM' SS" - grader, minuter, sekunder.

Klicka i kartan och flytta platsmarkören. Du får information om latitud och longitud i både decimaltal och WGS-84. Du kan flytta platsmarkören i Street View läge.

Position (latitud, longitud decimaltal):

GPS (wpt, rtept, trkpt)

WGS-84 GeoTracker (grader och decimalminuter)

Närmaste address

WGS-84 Lat  

WGS-84 Lon 

Zoom:


Om du har några anmärkningar eller förslag, tveka inte att skriva här.
Namn
E-post
Meddelande
Om du har latitud och longitud men vill hitta platsen, skriv in geografiska koordinater i sökrutan ovan och tryck Enter. Här är några exempel på giltiga format:
Grader, minuter och sekunder (DMS): N54°24'12.168", E18°9'14.508"
Grader och decimalminuter ((DMM): N54 24.203, E18 9.242
Grader och decimalminuter ((DMM): 54°24.203' 18°9.242'
Decimalgrader (DD): (54.40338, 18.15403)
Latitud alltid först.
taggar:
lat long converter lat long conversion latitude longitude converter coordinate conversion gps coordinate converter gps converter lat and long conversion convert latitude and longitude to decimal convert gps coordinates enter latitude and longitude map convert latitude and longitude lat long convert lat long to decimal enter latitude longitude find location convert lat long degrees minutes seconds to decimal degrees decimal degrees to degrees minutes seconds enter latitude and longitude lat and long lat long map long lat coordinate converter longitude and latitude of address type in latitude and longitude latitude longitude address convert address to latitude and longitude convert degrees minutes seconds to decimal convert coordinates decimal degrees latitude and longitude of an address coordinates converter latitude longitude lookup latlong find longitude and latitude address to latitude and longitude latitude longitude search find latitude and longitude by address longitude and latitude latitude and longitude finder latitude and longitude finder google maps latitude longitude latitude longitude longitude latitude find latitude and longitude coordinates world map with latitude and longitude what is latitude and longitude latitude and longitude map longitude and latitude finder map with latitude and longitude lattitude gps coordinates coordinates finder latitudes latitude longitude finder lines of latitude and longitude latitude and longitude of a point what is longitude latitude longitude map latitude and longitude coordinates what is longitude and latitude latlong.net absolute location lat long finder what is latitude coordinate finder latitude and longitude worksheets latitude and longitude definition latitude vs longitude lines of longitude geographic coordinate system how to read latitude and longitude longitude and latitude coordinates coordinate system longitude and latitude map gps coordinate find location by latitude and longitude latitude lines longitude map www.latlong.net lines of latitude define longitude co ordinates longitudes lat and long finder latitude map latitude definition latitud cordinates relative location define latitude what is the latitude and longitude of my home co-ordinates how to find latitude and longitude latitude and longitude
Copyright 2008 - © satellitkarta.se
Support: info@satellitkarta.se

Real Time Web Analytics